Istorijska nasleđa u Podgorici
Sahat Kula

Sahat kula Adži paše Osmanagića, jedan od najlepših sačuvanih spomenika islamske arhitekture u Podgorici, podignuta je 1667. godine. Postala je simbol Stare Varoši, a gotovo da nema stare podgoričke pesme u kojoj se ne pominje i Sahat kula.

Opširnije
Medun

Selo Medun se nalazi na oko 12 kilometara severoistočno od Podgorice. Poznato je po spomeničkom kompleksu koji čine ostaci ilirskog grada Meteona, crkva Sv. Nikole i rodna kuća Marka Miljanova. Medun je bio jedan od centara ilirskog plemena Labeata koje je vladalo čitavim skadarskom basenom. Nastao je krajem IV ili početkom III veka pre nove ere.

Opširnije
Duklja

Rimski grad Doclea, centar rimske provincije Prevalis, nastao je u prvom veku nove ere, na širokom platou između reka Zete i Morače. Grad Duklja se nalazi oko tri kilometra severozapadno od današnje Podgorice. U areheološkom lokalitetu dominiraju građevine javnog karaktera iz perioda Rimljana, slavoluci, tri hrama od kojih je jedan posvećen boginji Romi a drugi boginji Dijani, zatim gradsko kupatilo - terme i monumentalna stambena palata.

Opširnije