Galerije i pozorišta u Požarevcu
Galerija Milene Pavlović Barili

Galerija se nalazi pored  zgrade muzeja, smeštena u rodnoj kući slikarke,  koju je 1962. godine njena majka Danica preuredila u memorijalnu galeriju. U njoj su  izložena Milenina dela, kroz koja možete upoznati rad ove izuzetne slikarke koja je živela i stvarala u periodu između dva rata.  Slikarstvo  Milene Pavlović-Barili se svrstava u poetski nadrealizam koji ona iskazuje u svojim pesmama, scenografiji i s

Opširnije