Istorijska nasleđa u Šapcu
Šabačka Tvrđava

Šabački Grad (prvobitno Zaslon ili Sava, osmanlijski naziv Bigir Delen odnosno probijač boka) je utvrđenje u današnjem Šapcu na obali Save. Utvrdu u današnjem obliku je podigao 1471. godine Isabeg Isaković po osmanlijskom obrascu koji je upotrebljen i prilikom gradnje Kladova (Fetislama) i Zemunskog Grada. Danas je opstala samo južna polovina tvrđave sa dve okrugle kule i bedemom, pošto je severnu polov

Opširnije