Verski objekti u Sarajevu
Terzibašina džamija

Terzibašina džamija je srednje velika, kvadratne osnove, pokrivena crepom. Ima niski drveni minaret. Uski drveni trijem sa ulaznim vratima smešten je na levoj strani građevine. Ima dosta debele zidove.

Opširnije
Stara Pravoslavna Crkva

Stara srpska pravoslavna crkva (u narodu poznata kao Stara crkva), nalazi se na Baščaršiji u starom delu Sarajeva. Hram je posvećen Svetim Arhangelima Mihailu i Gavrilu.

Opširnije
Crkva Svetog Josipa

Crkva sv. Josipa je katolička crkva u sarajevskom naselju Marijin Dvor. Izgrađena je pred sami Drugi svetski rat, 1940. godine. Građenje je započeo, 1936. godine, nadbiskup Šarić koji je na tom prostoru osnovao i Župu sv. Josipa.

Opširnije
Crkva Svetog Ante

Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku, jedna od kuća Franjevačke provincije Bosne Srebrene, nalazi se u Sarajevu, u opštini Stari Grad.

Opširnije
Crkva Presvetog Trojstva

Ova jednobrodna bazilikalna crkva s dvoslivnim krovom drvne konstrukcije, prekrivena crepom, sagrađena od opeke, nosi prelazne stilske odlike romanike i gotike, sa secesijskim vitražima i detaljima enterijera.

Opširnije
Saborna pravoslavna crkva

Jedan od najvećih pravoslavnih hramova na geografskom prostoru Balkana, Saborna crkva u Sarajevu posvećena Presvetoj Bogorodici, građena je na inicijativu žitelja Sarajeva od 1863. godine do 1868. godine.

Opširnije
Katedrala Srca Isusova

Katedrala Srca Isusova je rimokatolička katedrala u Sarajevu sagrađena 1889. godine.

Opširnije
Istiklal dzamija

Istiklal džamija (naziv Istiklal znači sloboda, nezavisnost) je novoizgrađena džamija u Sarajevu i jedna je od najvećih džamija.

Opširnije
Careva džamija

Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini, te prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462.godine, a njenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa-beg Ishaković. Međutim, ova džamija je izgorela 1480. godine.

Opširnije
Aškenaška sinagoga

Aškenaška sinagoga je sinagoga u Sarajevu i treća po veličini u Evropi. Izgrađena je 1902. godine. Izgrađena je po projektu Karla Paržika a u poslednjem ratu 1992./1995. teško je stradala.

Opširnije
Alipašina džamija

Alipašina džamija nalazi se u Sarajevu i sagrađena je 1561. godine. Džamija je izgrađena u klasičnom istanbulskom stilu.

Opširnije
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-begova džamija (ili Begova džamija) je jedan od najznačajnijih spomenika islamske arhitekture kako u Bosni tako i na Balkanu. Dobila je naziv po osnivaču, osmanskom vladaru bosanskog sandžaka Gazi Husrev-begu. Osim ove džamije, Husrev-beg je zaslužan za izgradnju mnogih značajnih građevina u Sarajevu poput medrese, bibliioteke, Sahat kule, bolnice i mnogih drugih, što ga čini najvećim dobrotvorom od svih ostalih vlad

Opširnije
Džamija Kovači Hrasnica

Hrasnica je po svom geografskom položaju smeštena na podnožju Igmana, na području opštine Ilidža.

Opširnije