Istorijska nasleđa u Skoplju
Suli Han

Suli han je han u Staroj skopskoj čaršiji u Skoplju u Makedoniji. Han je kao svoju zadužbinu podigao polovinom 15. veka Isa-beg Isaković. Ukupna površina hana iznosi 2.101m². U periodu Osmanskog carstva je imao funkciju klasičnog gradskog hana za smeštaj putnika i trgovaca sa njihovim karavanima. Tokom zemljotresa u Skoplju 1963. godine han je bio oštećen, ali je do 1972. godine u potpunosti obnovljen.

Opširnije
Areheološki lokalitet Skupi

Skupi je ime arheološkog nalazišta u podnožju Zajčevog Rida (Zečjeg brda) kod sela Zlokućani, levo od ušća reke Lepenac u reku Vardar, 5 kilometara od centra Skopja, u Republici Makedoniji. To je bila rimska kolonija osnovana za vreme cara Domicijana (81.-96.) napuštena je 518. godine nakon što je potres potpuno uništio grad.

Opširnije
Skopski akvadukt

Skopski akvadukt je arheološki lokalitet 2 km severozapadno od Skopja kod sela Vizbegovo blizu nalazišta Scupi u Makedoniji. Skopski akvadukt je jedini u Makedoniji, i jedan od tri takva objekta iz bivše Jugoslavije (Dioklecijanov akvadukt kod Splita i Barski akvadukt).

Opširnije
Kuršumli han

Kuršumli han je han koji se nalazi u Staroj skopskoj čaršiji u Skoplju, Makedonija. Zbog olovnog krova (olovo se na turskom naziva kuršum) je nazvan Kuršumli.

Opširnije
Kapan han

Kapan han je han koji se nalazi u Staroj skopskoj čaršiji u Makedoniji. Izgrađen je polovinom 15. veka, a njegov ktitor je bio Isa-beg Isaković, tadašnji sandžakbeg ovog dela Osmanskog carstva. Funkcionisao je kao han sve do Drugog svetskog rata. Tokom zemljotresa u Skoplju 1963. godine je bio u određenoj meri oštećen, a obnovljen je u periodu 1971—1974. godina.

Opširnije
Kameni most

Dušanov most (nazivan i Kameni most) u Skoplju je most preko reke Vardar koji povezuje stari i novi deo Skoplja, glavnog grada Makedonije, i jedna je od značajnih građevina istorijskog značenja. Jedinina je građevina u Skoplju koja nije pretrpela oštećenje tokom velikog i razornog zemljotresa 1963. godine

Opširnije
Tvrđava - Skopsko kale

Prema današnjim saznanjima prva tvrđava podignuta je u VI veku na brdu iznad Vardara. Utvrđenje je podignuto od velikih kamenih blokova uzetih iz obližnjeg grada Scupi razorenog u zemljotresu 518. godine. Utvrđenje je doživelo značajne izmene i pregradnje za vreme cara Justinijana I, pa zatim kasnije u X i XI veku. Car Dušan krunisan je za cara Srba i Grka na uskrs 16. aprila 1346. godine upravo u tvrđavi Kale u Skoplju. U vreme otoma

Opširnije
Begova kula

Kula se nalazi u novom delu Skoplja, i predstavlja ostatke Turske karaule. O vremenu izgradnje kule ne zna se mnogo. Kula ima kvadretni oblik i izgrađena je od velikih kamenih blokova. Na severnoj i istočnoj strani nalazili su se balkoni, do kojih su vodile unutrašnje stepenice. Stepenice do prvog sprata su i danas očuvane.

Opširnije
Daut pašin amam

Daut-pašin amam u Skoplju, Republika Makedonija, jedna je od najznačajnijih građevine ove vrste na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Izgrađen je 1484. godine, a sastojao se iz muškog i ženskog dela sa svlačenje, znojenje, kupanje i odmor. Podigao ga je turski vojskovođa Daut-paša, jedan od vezira sultana Mehmeda II Fatih (1451-1481) i veliki vezir iz vremena sultana Bajazita II (1481-1512). U spoljašnjem oblikovanju odlikuje se jedn

Opširnije
Čifte hamam

Čifte hamam je Isa-beg Isaković izgradio sredinom 15. veka u cilju obezbeđivanja sredstava za finansiranje njegove zadužbine u Skoplju, medrese Isa-bega Isakovića. Čifte hamam je po tipu izgradnje takozvani dvojni hamam. Izgrađen je uzdužno tako što se muški i ženski deo sastavljaju u prostoru za kupanje, dok se garderobe nalaze na krajevima.

Opširnije