Pećine u Skoplju
Pećina vrelo

Pećina Vrelo nalazi se u kanjonu reke Matke, na desnoj oblai Treske nedaleko od glavnog grada Makedonije - Skoplja. Ulaz u Vrelo nalazi se oko 1,5 kilometara od brane Matka. Takođe postoji nadzemni deo iznad ulaza u pećinu pod nazivom Suva, u kojem se nalaze stalaktiti i stalagmiti.

Opširnije