Verski objekti u Skoplju
Sultan Muratatova džamija

Sultan Muratatova džamija je najstarija džamija u Skoplju. Sagrađena je 1436 godine za vreme vladavine sultana Murata II, jedan od najdominantnijih građevina u Skoplju, smeštena je u starom delu grada. Poznat kao je i carska ili sultanska džamija. Današnji izgled razlikuje se od originalnog, zbog velike štete u više požara, zemljotresa i ratnih razaranja.

Opširnije
Mustafa Pašina Džamija

Mustafa-pašina džamija je džamija koju je u Skoplju sagradio 1492. godine Mustafa-paša, vezir sultana Bajazita II i Selima I na dvoru Osmanskog carstva. Evlija Čelebija, jedan od najznačajnijih putopisaca iz perioda Osmanskog carstva, je zabeležio u svojim putopisima da je u okviru Mustafa-pašine džamije u Skoplju postojala i medresa. Ovaj hram, koji je jedan od najlepših islamskih spomenika u Skoplju, podignut je 1492 od strane vezi

Opširnije
Markov manastir

Markov manastir je srpski manastir Stare Srbije, koji se nalazi u selu Markova Sušica, 18 kilometara južno od Skoplja u sutjesci Markove reke. Porodična je zadužbina Mrnjavčevića.

Opširnije
Manastir svetog Pantelejmona

Manastir Svetog Pantelejmona je drevna vizantijska odlično očuvana crkva iz sredine 12. veka, koja se nalazi u selu Gorno Nerezi, na padinama Vodna, nedaleko od Skopja. Crkva i manastir su posvećeni Svetom Pantelejmonu, zaštitniku lekara i predstavlja obaveznu tačku posete ljubiteljima vizantijske umetnosti.

Opširnije
Manastir uspenja presvete Bogorodice

Manastir Uspenja Presvete Bogorodice Matka se nalazi na levoj obali reke Treske, jugozapadno od Skoplja kod istoimenog sela. Podigao ga je oko 1370. godine vlastelin Bojko godine. Obnovila ga je 1497. godine i tom prilikom mu dozidala pripratu Milica (građanka iz Skoplja) koja je u manastirskoj crkvi predstavljena sa suprugom Nikolom u građanskoj odori tog doba.

Opširnije
Isa Begova džamija

Isa-begova džamija u Skoplju je džamija izgrađena kao zadužbina Gazi Isa-bega Isakovića 1475. godine u Staroj skopskoj čaršiji u Skoplju, danas glavnom gradu Republike Makedonije, a tada jednom od gradova koji su pripadali Osmanskom carstvu. U neposrednoj blizini džamije se nekada nalazila medresa sa bogatom bibliotekom i imaret (javna kuhinja) ali danas ne postoje ostaci ovih objekata. Nekada je u Isa-begovoj džamiji bilo sedište Na

Opširnije
Crkva svetog spasa

Crkva svetog Spasa u Skoplju je pravoslavna crkva koja se nalazi u Staroj skopskoj čaršiji u Skoplju, Makedonija. Ikonostas u crkvi je bio napravljen 1824. godine a 1867. godine je bio urađen deo prestonih ikona. Tokom popravke crkve u periodu 1963—1964. godina su na južnom delu zida otkrivene freske koje potiču iz 16. ili 17. veka. Svoj konačan izgled crkva je dobila tokom 19. veka.

Opširnije