Wellness i Spa centri u Skoplju
Banja Katlanovo

Katlanovo je poznato termalno kupalište u Makedoniji, termalni izvor bio je poznat još od antike, tako da su se njime koristili već i Rimljani. Na arheološkom lokalitetu Rimska banja dosad su iskopana brojna kamena korita za kupanje, keramika i ukrasni predmeti. U novije vreme na tom istom lokallitetu otkrivena je nekropola iz 7. veka pne. Katlanovo je dobilo ime od turskog imena mesta Kaplan (a to je značilo tigar), hrišćansko stanovni

Opširnije