Istorijska nasleđa u Smederevu
Zgrada starog Opštinskog doma

Zgrada bivšeg Opštinskog doma podignuta je između 1926. i 1928. godine, po projektu ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova u duhu elekticizma. Zgrada je ugaono rešenje sa osnovom u obliku ćiriličnog slova G. Na fasadama dominira vertikalna podela sa 22 masivna fugovana pilastra, između kojih su veliki lučni otvori u prizemlju, a na spratu niz pravougaonih otvora. Specifičnost zgrade su četiri skulpture koje predstavljaju p

Opširnije
Prva kreditna banka

Zgrada Prve smederevske kreditne banke podignuta je 1904. godine, po projektu inženjera Jovana Banića i Dimitrija Miloševića. Zgrada je reprezentativna, masivna, izgrađena u stilu elekticizma s početka 20. veka i spada u retka i vredna arhitektonska ostvarenja poslovnih objekata tog tipa u ondašnjoj Srbiji. Prva smederevksa kreditna banka osnovana je 1871. godine i bila jedna od prvih banaka u Srbiji. Osnivači su bili smederev

Opširnije
Zgrada hotela "Ninić"

Nekadašnji hotel „Ninić“ izgrađen je 1928/29. godine po nacrtu inženjera Milije Ninića i predstavlja lep primer gradske arhitekture u istoricističkom duhu dvadesetih godina prošlog veka. Položaj na Glavnom gradskom trgu daje ovoj zgradi izuzetan ambijentalni značaj.

Opširnije
Smederevska tvrđava

SMEDEREVSKU TVRĐAVU, kao upravno, vojno, privredno kulturno i crkveno sedište srpske Despotovine, podigao je Despot Đurađ Branković, sestrić despota Stefana Lazarević, u periodu od  1428-1439 godine. Svojim položajem na ušću reke Jezave u Dunav, zauzima površinu od približno 11 hektara, ima oblik nepravilnog trougla i sastoji se iz dva dela - Velikog grada i Malog grada.

Opširnije