Verski objekti u Somboru
Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana je najseverniji manastir. Manastirski kompleks čini konak sa paraklisom, usamljeni zvonik i crkva. Bogati somborski zemljoposednik Stevan Konjović je 1909. godine spskoj pravoslavnoj crkvi ostavio veliko bogatstvo sa obavezom da izgradi manastir. Izgradnja manastirske crkve započeta je 1928. godine po projektu Svetozara Krotina i trajali su do 1933. godine. Zbog nedostatka novca za unutrašnje uređenje, crk

Opširnije
Karmelićanska crkva - crkva sa dva tornja

Ideja o izgradnji začeta je početkom XIX veka, odluka o izgradnji je doneta 1828. godine, izgradnja je počela 1860. godine, a crkva je završena 1904. godine i predata na upravu karmelićanima. Pored crkve 1905. godine izgrađen je samostan (konvikt) koji sa crkvom čini skladnu arhitektonsku celinu u stilu romantizma.

Opširnije
Kapela Svetog Ivana Nepomuka

Godine 1751. tadašnji upravnik carskih dobara Franc Redl gradi kapelu u rokoko stilu i posvećuje je svetom Ivanu Nepomuku - zaštitniku od poplava. Zbog svog oblika pretpostavlja se da je nastala na osnovi nekadašnje turske bogomolje koja je postojala pored Pašine kule.

Opširnije
Hram Svetog Jovana Preteče - Mala pravoslavna crkva

Hram Svetog Jovana Preteče ili Mala pravoslavna crkva je podignuta na prostoru na kome su se oduvek nalazile bogomolje. Prvobitno je ovde bila hrišćanska crkva koja je po dolasku Turaka pretvorena je u džamiju, da bi nakon njihovog odlaska postala pravoslavna crkva. Stara crkva je srušena 1786. godine da bi na njenom mestu 1790. godine bila izgrađena nova u baroknom stilu. Ikonostas crkve oslikao je 1809. Pavle Đurković.

Opširnije
Hram Svetog Georgija - Velika pravoslavna crkva

Hram Svetog Georgija ili Velika pravoslavna crkva izgrađena je 1761. godine na temeljima stare crkvice iz turskog vremena. Osvećena je 1778., a fasada i toranj su izgrađeni 1791. godine. Crkva je građena u barokno-rokajnom stilu, ima status kulturnog dobra od velikog značaja, čemu svakako doprinosi izuzetno vredan ikonostas Pavla Simića, sa 77 ikona različite veličine.

Opširnije
Crkva Presvetog Trojstva

Crkva Presvetog Trojstva izgrađena je u periodu od1752. do 1763. godine u klasičnom baroknom stilu. Crkvene orgulje su izgrađene 1771. godine, a propovedaonica je oslikana 1782. godine. Ispod crkve nalazi se kripta u koju su do 1782. godine sahranjivani ugledni somborski građani rimokatoličke veroispovesti. Crkva je obnovljena 1939. godine. Uz crkvu se nalazi rimokatolički župni ured, barokno zdanje iz 1743. godine, nekadašnji franjevačk

Opširnije