Turističke atrakcije na Srebrnom jezeru
Zatonjski usek

Evidentirani uslovi za jedrenje i kitesurfing su samo prirodan dar zatonjskog useka, koji svojim temperaturnim razlikama i kombinacijama lokalnih vetrova stvaraju raj na Dunavu za ovaj vid sporta.

Opširnije
Brdo Gorica

Nalazi se u blizini sela Zatonja na nadmorskoj visini od 282m. Ovo mesto obiluje vrlo interesantnim prirodnim odlikama. Blizina Dunava koji je presekao Karpate i otvorio prostor od Panonske nizije do Mediterana, kao i visina ovog brda (Ram koji je u neposrednoj blizini je na nadmorskoj visini od 69 do 130m) uslovili su česte i snažne vetrove koji se često smenjuju, a od kojih su najpoznatiji Košava i Severac poznat i kao Gornjak. Ovakvo struj

Opširnije
Veliko Gradište

Veliko Gradište nalazi se u Braničevskom okrugu u severoistočnom delu Srbije i leži na obalama reke Dunav i Peka. Prostire se na površini od 344 km2, i na njegovoj teritoriji živi 27.000 stanovnika u 26 naselja. Samo Veliko Gradište ima oko 6.500 stanovnika. Veliko Gradište udaljeno je od Beograda 110 km, a južnim delom ove opštine prolazi magistralni put Beograd – Kladovo i železnička pruga. Međutim, glavna veza ovog grada sa osta

Opširnije
Daščara, izvor Svete Petke Trnove

Daščara, lekoviti izvor posvećen Svetoj Petki Trnovoj, nalazi se u predelu Manastirište, zapadno od sela Biskuplja. Ovaj izvor je jedan od najpoznatijih i najposećenijih u Braničevskom okrugu. Smešten je u vrlo lepom predelu okružen fantastičnom prirodom, a do izvora se dolazi makadamskim putem koji preseca brdo obraslo gusto borovom šumom. Po legendi ovde se nekada nalazio manastir u kome je živeo Biskup. Po dolasku Turaka u ove kraj

Opširnije