Istorijska nasleđa u Termama Laško
Zamak Tabor

Zamak Tabor se nalazi u podnožju vrha Hum, veruje se da je izgrađen u 11 veku, dok se u pisanim dokumentima Zamak prvi put pominje 1270 godine. Zamak je korišćen kao administrativno sedište lokalne aristrokratije i suda. Zamak je nekada bio i u vlasništvu grofa Cili koji su ga koristili kao bazu za lov. Ime je dobio od reči Tabor (Kamp) zbog uloge koju je imao u odbrani od Turskih osvajača.

Opširnije
Špital

Špital predstavlja jedno od najstarijih i najznačajnijih objekata u Laškom. Zdanje je izgrađeno daleke 1440 godine. Nekada se u njemu nalazi dom za stare i invalide zajedno u sklopu obližnje crkve Svete Elizabete. U ovoj zgradi nastala je i poznata industrija piva po kome je Laško i danas prepoznatljivo.

Opširnije
Dvorac porodice Lilie

Dvorac porodice Lilie je jedan od prepoznatljivih simbola Laškog, moćno zdanje izgrađeno je od strane grofa Janeza Vajkarda Veter von der Liliea. I danas se na ulaznom portalu može videti grb porodice Lilie koji ponosno stoji na istom mestu od 1676 godine. Dvorac je ostao u vlasništvu porodice Lile sve do 1945 godine kada je prešao u vlasništvo zajednice.

Opširnije
Biblioteka Laško - Weichselberger vila

Prelepa renesansna vila, nekada poznata i po imenu Štok, predstavlja jedno od najstarijih zdanja u Laškom. Iako ne postoje pisani tragovi o ranom dobu zdanja veruje se nastala tokom 16 veka za potrebe lokalne aristrokatije. Vila je dobila ime po svom vlasniku Žigi Weichselbergeru - Višnjegorskom, pokrajinskom administratoru i gradskom sudiji.

Opširnije