Turističke atrakcije u Termama Laško
Valvasorjev trg

Valvasorjev trg je jedan od najpoznatijih trgova u Laškom, ime je dobio po Janezu Krstniku Valvosoru, jednom od osnivača grada (1554 - 1581 godine). Tokom njegovog vremena izgrađen je veliki broj važnih objekata koji su dali temelje i današnjeg izgleda grada.

Opširnije
Crni drveni Most

Drveni Crni most je specifična građevina u Laškom smeštena na ušču potoka Žikovica u reku Savinjsku. Izgrađen je i pokriven 1923 godine u reklamne svrhe od strane vlasnike bivše fabrike veštačkih škriljaca u Laškom.

Opširnije
Aškerčev trg

Aškerčev trg je dobio ime po najpoznatijem Slovenačkom pesniku Antonu Aškercu. Veruje se da je formiran tokom 12 ili 13 veka, trg je nastao u podnožju brda gde je nekada živela lokalna aristrokatija. Današnji izgled trga datira od 1840 godine kada je obnovljen posle velikog požara koji je uništio većinu tadašnjih zdanja.

Opširnije