Parkovi i izletišta u Termama Olimija
Kozjanski park

Kozjanski park je jedan od najlepših pirodnih celina u Sloveniji. Nalazi se 20 km od Termi Olimia, na mestu gdje se susreću predalpski i subpanonski svet. Očuvana priroda uz dolinu reke Sutle spada među najstarija i najzaštićenija područja u Sloveniji. Zaštićeno područje je mozaik predalpskih gora, vinogradarskih brežuljaka, ravnica uz reku Sutlu, cvetnih livada i voćnjaka. Očuvana priroda i bogata kulturna baština nudi puno mogućn

Opširnije