Pećine u Valjevu
Petnička pećina

Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u okolini sela Petnica, koje je udaljeno 8 km od Valjeva. Petnička pećina je bila naseljena još u doba paleolita i sadrži brojne arheološke nalaze iz tog perioda, kao i ostatke faune iz ledenog doba. Iskopavanjima unutar Petničke pećine na kasnoantičkom lokalitetu „Dvorana s vigledima“ zaključeno je da se radi o kultnom mestu iz 4. veka n.e. Otkriveno je pogrebno mesto sa t

Opširnije
Degurićka pećina

Klisura reke Gradac je zbog izuzetne lepote i specifične flore i faune proglašena za predeo izuzetnih odlika 1984. godine i zakonom zastićena. U jednom od najlepših delova klisure, u Deguriću nalazi se Degurićka ili Baćina pećina poznata po svojoj koloniji slepih miševa.

Opširnije