Turističke atrakcije u Valjevu
Karađorđeva ulica

Karađorđeva ulica je glavna gradska ulica. Današnja Karađorđeva ulica prosecana je u dva maha. Prvi put oko 1830. godine, kada je ondašnje Praviteljstvo poslalo člana Sovjeta Milosava Peruničića da „reguliše“ Valjevo. Tada je ova ulica prosečena od današnje Biblioteke i Okružnog suda pa do ‘Jadra’ i onda se zvala Srećkovića sokak, zbog imanja Aksentija Srećkovića, koje se u većem d

Opširnije
Gradski trg

Gradski trg se nalazi u strogom centru grada pored zgrade Gradske uprave. Trg izlazi na glavnu gradsku Karađorđevu ulicu.

Opširnije
Vidikovac Paviljon

Paviljon je mala zaravan na brdu Vidrak u Valjevu. Postoji legenda o poreklu tog mesta. Legenda kaže da je Marko Kraljević seo da odmori na vrh brda a njegova stopala su bila na raci Kolubari. On je napravio zaravan i sada se ona zove Markova stolica. Marko Kraljević je glavni junak iz srednjeg veka a njegova snaga i junaštvo su dobro poznati. Celo Valjevo i reka Kolubara koja protiče u podnožju brda Vidrak mogu se dobro videti sa ovog mest

Opširnije
Istraživačka stanica Petnica

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i teh

Opširnije
Knez Miloševa ulica

Tridesetih godina 19. veka, kada je počeo novi period u razvoju grada Valjeva, na inicijativu kneza Miloša Obrenovića, na levoj obali Kolubare je počela da se razvija nova, trgovačko-zanatska četvrt, kao evropska paralela orjentalnom Tešnjaru, današnja ulica kneza Miloša. Podizanjem trgovačkih i ugostiteljskih objekata, zanatskih radnji, a potom i hotela Sekulić i Grand ova ulica je sve više dobijala na s

Opširnije
Tešnjar

Tešnjar je stara, čaršija formirana još u turska vremena i proteže se duž desne obale Kolubare. Tešnjar je danas jedna od retkih orijentalnih celina sačuvanih u Srbiji. Sastoji se od jedne ulice koja prati rečni tok Kolubare i nekoliko manjih ulica koje se niz brdo spuštaju ka njoj.Ako Valjevo posetite krajem avgusta sigurno ćete uživati u brojnim sadržajima koji se nude u okviru kulturne man

Opširnije
Ilovačića vodenica

Ilovačića vodenica je prvobitno bila locirana na jazu na desnoj obali Kolubare kod mosta na Jadru i bila je dugo godina van funkcije, a kada je jaz zatrpan, zaboravljena i napuštena. Početkom 1989. godine, na inicijativu ekološkog društva i uz angažovanje Milojka Marjanovića, započeti su radovi na izmeštanju ostataka vodenice na novu lokaciju kod Tadića mlina, na jazu reke Gradac. S obzirom da je veći deo građe posle demontaže bio n

Opširnije