Istorijska nasleđa u Velesu
Sahat Kula

Sahat Kula u Velešu nalazi se u samom cetru grada u neposrednoj blizini reke Vardar, sagrađena je krajem 18 i početkom 19 veka. Jedan je od simbola grada i zaštićen spomenik kulture.

Opširnije
Areheološki lokalitet Stobi

Stobi je jedan od najpoznatijih antičkih arheoloških lokaliteta u Makedoniji. Nalazi se na ušću Crne reke u Vardar, 68 km od Skoplja i 20 od Veleša, na glavnom putu koji od Dunava vodi do Egejskog mora. Ovakva lokacija je omogućila da Stobi postane važan strateški i trgovački centar tokom antičkog perioda. Svoj vrhunac Stobi je doživeo tokom 3 i 4 veka pre nove Ere.

Opširnije