Galerije i pozorišta u Velikom Gradištu
Biblioteka

Biblioteka „Vuk Karađić“ u Velikom Gradištu smeštena je u jednoj od najlepših zgrada u staroj čaršiji. Reč je o zgradi koja je zadužbina Save. Ž. Obradovića i žene mu Kate u kojoj je od 1980. godine bila smeštena apoteka. Pojava prve čitaonice-biblioteke u Velikom Gradištu vezuje se za osnivanje prvog Gradištanskog čitališta 1848. Godine. Na naredni pomen čitaonice nailazimo 1874. godine, gde se u jednom izveštaju knezu Mi

Opširnije