Istorijska nasleđa u Velikom Gradištu
Carinarnica

Zgrada carinarnice sagrađena je na mestu nekadašnje ćumurkane, 1890. godine, u klasičnom stilu sa elementima renesanse i barokoa, po projektu Milorada Ruvidića. Zgrada se nalazi u ulici Obala Kralja Petra I – i danas je u njoj smeštena Pogranična policija.

Opširnije
Tvrdjava Golubac

Golubački Grad ili Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru.

Opširnije
Opština

U centralnom delu grada nalazi se zgrada Opštine, ranijeg Sreskog načelstva sa poštom i telegrafom. Zgrada ima prizemlje i sprat, u središnjem delu je kula. Nekada je na trgu bila vaga gde se merila roba za izvoz u Beč i Peštu, pa se i danas ovaj trg zove „Žitni trg“ .

Opširnije
Gimnazija

Gimnazija u Velikom Gradištu otvorena je 1879. godine. Zvaničan naziv bio je Velikogradištanska gimnazija realka, a od 1882. godine nosi naziv Velikogradištanska niža gimnazija. Sadašnja zgrada sagrađena je 1928-29. godine, u srpsko-vizantijskom stilu, po projektu A.K.Jovanovića.

Opširnije