Istorijska nasleđa u Vranju
Pašin konak

Pašin konak iz 1765. godine u kome je 1881. godine otvorena gimnazija. Pašin konak je sagradio moćni Raif-beg Džinić 1765 god. U prvoj zgradi (Narodni Muzej) bio je selamuk za boravak muškaraca, a u drugoj (sada poslovni centar SIMPO) haremluk za pašine žene. od potomaka turskog paše kupio ih je i poklonio gradu vladika Pajsije.

Opširnije
Markovo Kale

Markovo Kale je tvrđava - srednjovekovni istorijski spomenik, koji se nalazi 4,5 km severno od Vranja, na starom putu Vranje - Leskovac i sadašnjem putu Vranje - Vlase - Mijovce, u klisuri Gradske reke na nadmorskoj visini od oko 750 m. Leži na grebenu između planina Krstilovica i Pljačkavica. Između njih i grada probijaju se Devotinska i Mala reka, koje se ispod samoga grada ulivaju jedna u drugu. Tvrđava je izgrađena u 13. veku. Danas j

Opširnije
Hamam

Amam (tursko parno kupatilo) je staro tursko kupatilo, Sagrađeno krajem XVII veka otprilike 1690. godine, sada obnovljeno, ali nedostupno posetiocima, Drugi naziv je HAMAM.

Opširnije