Istorijska nasleđa u Vrnjačkoj banji
Tvrđava Koznik

Stari župski grad Koznik leži na izvanredno slikovitoj kupastoj planini iznad plodne doline reke Rasine, 8 km zapadno od Aleksandrovca. Grad se vezuje za ime velikog čelnika Radiča Postupovića koji se u istoriji pominje u vreme despota Stevana, izmedu 1413. i 1435. godine.Podignut na mestu gde je verovatno već i u antičko doba postojalo utvrđenje. Koznik ima dominantni položaj nad celim predelom, koji se i danas naziva Rasino

Opširnije
Rimski izvor

Priča o Vrnjačkoj Banji stara je 2000 godina od kada su izvore lekovite mineralne vode pronašli Rimski legionari cara Konstantina II i IV vek i izgradili lečilište i oporavilište Aqua Orcilane. Oni su gradili bazene za kupanje i rimski izvor tople mineralne vode. O svemu ovome nam svedoče brojna arheološka istraživanja i nalazišta u užem jezgru rimske banje.

Opširnije