Istorijska nasleđa u Zadru
Kopnena vrata

Renesansna Kopnena vrata je strip o istoriji Zadra gledan kroz petovekovne kamenove uklesane u gradska vrata u Foši. Vrata su podignuta 1543.godine i imaju oblik slavoluka s trojim vratima. U to doba bila su ujedno i glavni ulaz u grad.

Opširnije
Gradske zidine

Gradske zidine Izgrađene su po nacrtima mletačkog arhitekte Michele Sanmichelia iz 1543.g. Na ključnom kamenom luku srednjeg otvora isklesan je lik sv. Krševana na konju, grb grada Zadra, a iznad njega monumentalni lav sv. Marka, grb Mletačke Republike.

Opširnije
Forum

Forum u Zadru je najveći istraženi forum na istočnoj strani Jadrana, a osnovao ga je prvi rimski car August, o čemu svedoče napisi uklesani u kamen. Nalazi se ispod temelja crkve sv. Donata i biskupske palate, a potiče iz 1. st.pr.n.e. Forum je s tri strane bio okružen bogato ukrašenim tremom, ali je kasnije na njegovim temeljima nastala crkva sv. Donata.

Opširnije
Naučna biblioteka

Zadar je kao vekovno političko središte Dalmacije oduvek bio i važno središte hrvatske pismenosti i kulture. Bogato istorijsko pamćenje grada i Dalmacije sačuvano je u fondu jedne od najvećih hrvatskih biblioteka – Naučne biblioteke u Zadru.

Opširnije