Muzeji u Zagrebu
Muzej prekinutih veza

Muzej prekinutih veza smešten je u baroknoj palati Kulmer na Gornjem gradu, istorijskom centru grada Zagreba, bogatoj turističkim atrakcijama. Neizbežna tačka u vašem otkrivanju Zagreba i jedinstveno emocionalno putovanje oko sveta zahvaljujući stotinama prekida ljubavnih veza.

Opširnije
Lovački muzej

Lovački muzej osnovao je 1954. Hrvatski lovački savez. Fundus Muzeja broji više od 2000 predmeta, uglavnom vrhunskih trofeja divljači s područja Hrvatske, zatim primerke zanimljivih atipičnih trofeja (los, rakunov pas i dr) i anomalija. Jedinstven je postav zbirke ptica i zbirke ptičjih jaja (171 vrsta).

Opširnije
Arheološki muzej

Arheološki muzej u Zagrebu osnovan je 1864. godine. Smešten je u istorijskoj palati Vranyczany-Hafner na Zrinjevcu. Vredan muzejski fundus od približno 460 000 predmeta sistematizovan je u odgovarajućim zbirkama. Muzej poseduje bogatu biblioteku, s više od 50 000 naslova stručne arheološke i srodne literature.

Opširnije
Tehnički muzej

Osnovan po uzoru na postojeće velike naučno-tehnicke muzeje u svetu, zagrebački Tehnički muzej je opštega tipa, to jest složeni muzej nauke i tehnike za razliku od specijaliziranih tehničkih muzeja koji obraduju samo pojedino područje tehnike.

Opširnije
Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović

Muzej je bio ideja Biserke i Joleta Petrovi, Draženovih roditelja, a projektovali su ga poznati arhitekti Andrija Rusan i Nikša Bilić. Sve predmete je katalogizirao i izložio u stalnom postavu Hrvatski sportski muzej. Velikodušne donacije i potpora zasluga su Vlade RH, Grada Zagreba i brojnih sponzora.

Opširnije
Muzej savremene umetnosti

Muzej savremene umetnosti je današnji naziv za Galerije grada Zagreba koje su se sastojale od Galerije savremene umetnosti, Centra za fotografiju, film i televiziju, Zbirke Benko Horvat, Odela knjižnice i dokumentacije, a u istom su sklopu, do osamostaljivanja, delovali Atelijer Meštrović i Galerija primitivne umetnosti.

Opširnije
Muzej pošte i telekomunikacija

Muzej pošte i telekomunikacija osnovan je 9. aprila 1953. godine. Tada je nazvan PTT muzej, a zadatak mu je bio da sakuplja, čuva, izlaže i publicira gradu i predmete koji dokumantirano prikazuju razvoj poštanskog prometa i telekomunikacija na podrucju NR Hrvatske.

Opširnije
Muzej Mimara

Smeštene je u neorenesansnoj palati sa kraja 19. st. na Ruzeveltovom trgu. Fundus čini 3750 umetnina raznolikih tehnika i materijala, te različitih kultura i civilizacija. Tu je oko 450 slika i crteža slavnih majstora različitih škola (Raffael, Velasquez, Rubens, Rembrant, Goya), zatim oko 200 skupltura od antičkog doba do 20. st.

Opširnije
Muzej grada Zagreba

Smešten je u obnovljenom spomeničkom kompleksu bivšeg samostana Klarisa iz 1650. godine. Muzej obrađuje teme iz kulturne, umetničke, ekonomske i političke istorije grada u kontinuitetu od rimskih nalaza pa sve do modernog doba. Fundus čini 75 000 predmeta sistematiziranih u zbirke umetničkih i upotrebnih predmeta.

Opširnije
Kabinet grafike HAZU

Kabinet grafike nastao je 1916. iz grafičkih zbirki Strossmayerove i Moderne galerije. Osnovni fundus obuhvata grafike i crteže i grafika iz razdoblja od 15. do 19. st., te moderna zbirka od 19. st. do savremenog doba. Povremeno se priređuju retrospektive i tematske izložbe domaćih i stranih umetnika i redovno se organizuje Trienalle grafike.

Opširnije
Hrvatski Prirodnjački muzej

Muzej je nastao 1986. objedinjavanjem Mineraloško-petrografskog, Geološko-paleontološkog i Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja. Danas ima značaj naučne institucije. Fundus muzeja čini više od 250 000 primeraka raspore|enih u raznovrsne zbirke. Zbirka minerala i stena čuva primerke iz celog sveta.

Opširnije
Hrvatski muzej arhitekture

Osnivanje Muzeja pokrenuo je 1995. Kabinet za arhitekturu i urbanizam HAZU. Fundus Muzeja čini 18000 arhivalija vezanih uz istoriju hrvatske arhitekture. Izuzetnog je značaja grada iz razdoblja od kraja 19.st. do danas. Muzej nema stalnog postava.

Opširnije
Hrvatski istorijski muzej

Osnovan 1846., Muzej čuva, obrađuje i prezentira hrvatsku kulturno-istorijsku baštinu od ranog srednjeg veka do danas. Raznovrsna muzejska građa raspoređena je u 15 muzejskih zbirki. Izuzetno su vredne zbirka portreta ugarsko-hrvatskih kraljeva i zbirka starih geografskih karata iz 16., 17. i 18. st.

Opširnije