Parkovi i izletišta u Zagrebu
Park prirode Lonjsko polje

Povrsina Parka je 50650 ha. Smešten je na prostoru aluvijalne ravnice srednjeg toka reke Save, izmedu Siska i Nove Gradiske. Obuhvaca Lonjsko i Mokro polje s pojasom sela uz levu obalu Save. Severnu granicu čini autoput Zagreb-Slavonski Brod, odnosno severni nasip retencije, a juznu granicu reka Sava.

Opširnije
Park prirode Kopački rit

Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno dio je širega geografskog područja istočne Hrvatske. Reljef područja Kopačkog rita je rezultat rada vode, kako same rijeke, tako i poplavnih voda koje plave područje.

Opširnije
Park prirode Medvednica

Park prirode Medvednica osnovan je 16. maja 1981. godine temeljem Zakona o proglašenju zapadnog dela Medvednice parkom prirode. Proteže se na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Površina parka je 22.826 ha.

Opširnije
Park Maksimir

Park Maksimir smestio se u istočnom delu grada. Kad je za javnost otvoren 1794. godine, bio je prvo javno šetalište u ovom delu Evrope. Park je obogaćen spomenicima i objektima izgrađenim u različitim stilovima. Do danas su se sačuvali Švajcarska kuca, Vidikovac, Vratareva koliba, a sačuvan je i jedan broj parkovnih skulptura.

Opširnije