Pećine u Zaječaru
Bogovinska pećina

Smeštena je na teritoriji opštine Boljevac i u ataru sela Bogovina, koje se nalazi pored puta Boljevac-Zaječar. Ulaz u pećinu nalazi se na 360 m nadmorske visine. Jedna je od najdužih pećina u Srbiji, a dužina istraženih kanala je oko 6 km. Dublji delovi pećine obiluju pećinskim nakitom.U Bogovinskoj pećini živi veoma interesantna fauna kavernikolnih zglavkara. Po značaju se izdvaja pseudoškorpija, kopneni endem

Opširnije