Svake godine, dva puta godišnje, građani se susreću sa ritualom poznatim kao "pomeranje sata". Ova praksa ima za cilj optimizaciju iskorišćenja svetlosti tokom različitih godišnjih doba.

22.10.2023.
Prva pomeranja sata u Srbiji dešavala su se tokom Prvog svetskog rata, kada je tadašnja Kraljevina Srbija, kao i mnoge druge zemlje, prešla na sistem letnjeg računanja vremena kako bi uštedela energiju i resurse potrebne za vojne napore. Međutim, praksa je postala redovna tek tokom Drugog svetskog rata i kasnije se ustalila u skladu sa globalnim trendovima.

Danas, pomeranje sata u Srbiji dešava se prema Evropskoj uniji (EU) smernicama, počevši od poslednjeg vikenda u martu i okončavajući se poslednjeg vikenda u oktobru. Ovo je usklađeno sa smernicama EU u cilju usklađivanja radnog vremena i energije širom evropskog kontinenta.

Zašto Se Pomera Sat Pomera?

Glavni razlog za pomeranje sata jeste optimizacija korišćenja prirodne svetlosti tokom različitih godišnjih doba. Tokom letnjih meseci, dan je duži, pa pomeranje sata omogućava da se ljudi budući da će svanuti ranije, što može smanjiti potrošnju električne energije. Ovo se naročito odnosi na osvetljenje i klimatizaciju u kućama i poslovnim prostorima.

Sa druge strane, tokom zimskih meseci, dan je kraći, a veče dolazi brže. Pomeranje sata omogućava da se iskoristi više svetlosti tokom dana, što može pomoći da se smanji umor i depresija usled nedostatka prirodne svetlosti. Osim toga, i tokom zimskih meseci, manja potrošnja električne energije doprinosi smanjenju opterećenja na elektroenergetskom sistemu.

Uticaj Na Svakodnevni Život

Pomeranje sata može imati različit uticaj na svakodnevni život građana Srbije. Na pozitivnoj strani, tokom letnjih meseci, ljudi mogu duže uživati u dnevnom svetlu, što može podstaći outdoor aktivnosti, druženje i rekreaciju. S druge strane, tokom zimskih meseci, povratak na standardno vreme može značiti da će se ljudi vraćati kući sa posla ili škole u mraku.

Pored toga, pomeranje sata može imati uticaj na organizaciju radnog vremena i komunikaciju sa drugim zemljama koje primenjuju slične prakse. Građani i preduzeća moraju pažljivo planirati svoje obaveze kako bi se prilagodili promeni vremena.